Skyss, illustrasjoner til holdningskampanjen «ver grei» 2014

Nokke for seg sjøl, NRK 2021

Norwegian 2010, Cox