Fjordfiesta 2014

Skyss, illustrasjoner til holdningskampanjen «ver grei» 2014

SPV, illustrasjoner til animasjon for sparekalkulator 2016

BKK, kraftnett 2016

Norwegian 2010, Cox

SIU NORDPLUS 2008, MK Bergen